FEEDBACK RADIONICE

  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Vaša kolegica svaki dan ponavlja iste greške, iako ste joj već puno puta to napomenuli. Feedback je efikasna metoda kojom ćete na efikasan i pozitivan način prenijeti svoje viđenje situacije i time sačuvati odnos.

Sadržaj modula:

• Što je Feedback
• Kako se uskladiti i uspješno komunicirati s kolegama
• Na koji način izreći nešto što nije ugodno čuti
• Kako reći kolegama što bi mogli napraviti bolje
• Kada i na koji način pohvaliti i ‘pokuditi’
• Koje riječi svakako koristiti, a koje uvijek izbjegavati
• Kako odabrati mjesto i vrijeme za kvalitetnu povratnu informaciju
• Neverbalna komunikacija prilikom davanja povratne informacije
• Vježbe međusobnog davanja povratnih informacija

  • Diskusija
  • Rad na primjerima
  • Rad u grupama
  • Simulacije situacija
  • Snimanje kamerom i analize snimki
  • Vrlo interaktivan pristup