HR CONSULTING

Postoji li u Vašoj organizaciji odjel ljudskih resursa? Ukoliko imate odjel ljudskih resursa, možda Vam je potrebna dodatna pomoć u nekim projektima.

Postoji li u Vašoj organizaciji odjel ljudskih resursa? Ukoliko imate odjel ljudskih resursa, možda Vam je potrebna dodatna pomoć u nekim projektima.

Cilj nam je ohrabriti, razvijati i savjetovati pojedince i poduzeća da otkriju svoj stvarni potencijal za ostvarivanje iznimnih ciljeva. Možete računati na to da ćete od nas dobiti najbolje za sebe i svoje poduzeće. Coaching će Vam pomoći da se nosite s raznovrsnim životnim problemima i steknete jasnu sliku o tome što Vam je potrebno da dobijete najviše što možete od života. Coaching sastanci pomoći će Vam da svoje interese i pozitivnu energiju usmjerite tamo gdje ćete moći primijetiti osobnu i profesionalnu transformaciju.

Selekcija pri zapošljavanju:

Brinemo za cjelokupan proces zapošljavanja u Vašoj organizaciji. Tražimo prijave prema zadanom profilu radnog mjesta i među njima odabiremo pogodne kandidate za selekcijski razgovor. Možda se čini da su to osnove, no taj je proces vrlo važan za produktivnost poduzeća.

Sistematizacija i opisi radnih mjesta:

Sistematizacija omogućuje učinkovito upravljanje radnim procesima. Postavljaju se poslovni zadaci i ciljevi te se sukladno njima izvršavaju planirane aktivnosti. Sistematizacijom se također uspostavljaju konkretna očekivanja od svake funkcije u poduzeću. Izrađuje se prikladan plan koji opisuje sve zahtjeve za svakog zaposlenika.

Sustav plaća i nagrađivanja/Upravljanje učinkovitošću:

Svim se aktivnostima upravlja do u detalje i prati se ispunjavaju li radni rezultati očekivanja poduzeća. Upravljanje učinkovitošću usmjereno je na različite dijelove poduzeća, primjerice zaposlenike, procese, timove ili odjele.

Godišnji razgovori sa zaposlenicima:

Ti se razgovori vode kako bi se pratio radni učinak zaposlenika. U središtu pozornosti je učinkovitost zaposlenika, pri čemu se razmatraju njihova postignuća, produktivnost, povratne informacije o njima, vrijeme potrebno za izvršenje zadataka i brojni drugi parametri, a sve u cilju kontinuiranog razvoja zaposlenika, ali i poduzeća.

Feedback 360°:

Prikupljamo povratne informacije od raznih odgovornih osoba unutar poduzeća kako bi se osigurao kontinuirani razvoj zaposlenikovih kompetencija.

Feedback 180°:

Provodimo ocjenski postupak u kojem zaposlenik sam analizira svoj radni učinak i ispunjava obrazac za samoocjenjivanje.

Planiranje i razvoj karijere:

Pomažemo Vam u planiranju i razvoju karijere jer je važno postavljati dostižne ciljeve i načiniti plan aktivnosti koji će pomoći da ih ostvarite.

Ispitivanje zadovoljstva zaposlenika:

Zadovoljstvo zaposlenika danas je važan čimbenik jer znatno utječe na učinkovitost poduzeća. Dobar odnos između zaposlenika i poslodavca dovest će do uspjeha poduzeća.

Korporativna klima i kultura:

Za disciplinu u poduzeću i njegovu reputaciju u korporativnom svijetu važno je održavati primjerenu korporativnu klimu i kulturu. Naši konzultacijski sastanci i treninzi pomoći će Vašoj organizaciji da održi zdravo profesionalno okružje.

Podrška pri projektima restrukturiranja:

Nudimo pomoć u provođenju projekata restrukturiranja kroz upravljanje resursima te izradu projektne dokumentacije kako bi se osigurala stabilnost i izvedba projekta.

Savjetovanje na području radno-pravnih odnosa:

Pružamo Vam potrebnu pomoć pri upravljanju radno-pravnim odnosima kako biste izbjegli pritužbe unutar poduzeća.

Provodimo dijagnostiku potencijala zaposlenika:

Pratimo radni učinak zaposlenika i izrađujemo izvješće koje obuvaća sve faktore koji utječu na njegovu učinkovitost.