UČINKOVITO I KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMSKIH SITUACIJA

  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Kako reagirate kada se pojavi problem/ izazov u vašem timu?

Sadržaj modula:

• Rješavanje problema kao jedan od najviših oblika učenja
• Fokus i koncentracija u rješavanju situacije
• Kako se osobno nositi sa izazovima – problemima
• Usmjerenost na pozitivne emocije i stavove

Koraci u rješavanju situacije
• Kako detektirati problem i koracima doći do njegovog rješavanja (vježbe)
• Rad na konkretnim primjerima polaznika
• Sagledavanje i vrednovanje svih raspoloživih mogućnosti i opcija rješenja

• Na koji način ‘hladne glave’ sagledati sve činjenice i donijeti ispravnu odluku
• Kome se sve obratiti prilikom rješavanja problema, na koji način prikupljati informacije i objektivno i usmjereno donositi odgovarajuće zaključke