KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Kada netko kvalitetno komunicira, uspješniji je na poslu i općenito ima bolje odnose s ljudima, privatno ili poslovno.

Sadžaj modula:

• Verbalna i neverbalna komunikacija
• Percepcija i emocija
• Alati i barijere u komunikaciji
• Aktivno slušanje
• „Feedback“ (davanje povratne informacije)
• Empatija i osjećaj međusobnog razumijevanja
• Afirmativni govor – “meki” rječnik
• Uspješna komunikacija: kako DA i kako NE
• Asertivnost vs. pasivnost i agresivnost
• Ograničavajuća uvjerenja u komunikaciji

• Rapor u komunikaciji
• Važnost govora i njegov utjecaj u komunikaciji kroz ugodnu atmosferu
• Govorne konstrukcije i kako ih prilagoditi različitim sugovornicima
• Kako procijeniti sugovornika, na koji način uočiti njegove ‘jake’ i ‘slabe’ strane
• Upoznavanje s različitim tipovima sugovornika
• Koliko smo profesionalni i kakav dojam ostavljamo?
• Otvorena i zatvorena pitanja (intenzivne vježbe i simulacije)
• Što treba svakako izbjegavati

  • Diskusija
  • Rad na primjerima
  • Rad u grupama
  • Simulacije situacija
  • Snimanje kamerom i analize snimki
  • Vrlo interaktivan pristup