EDUKACIJA ZA CALL CENTAR

  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Svaki telefonski razgovor može biti koristan za firmu ako je dobro pripremljen. Na radionici polaznici prolaze razne simulacije situacija.

Sadržaj modula:

• Prednosti telefonske komunikacije i telefonske prodaje
• Ograničenja kojima se možemo prilagoditi u telefonskoj prodaji
• Značaj glasa i naglaska dijelova u rečenici (vježbe)
• Intonacija i prenošenje energije putem telefonske komunikacije

Koraci i korisne tehnike telefonskog komuniciranja
• Ključevi psihološke pripreme (3 koraka prije uzimanja slušalice u ruku)
• Koraci u telefonskoj komunikaciji (vježbe prema koracima na konkretnim primjerima polaznika)
• Kada postaviti važno pitanje u ključnom trenutku
• Što treba svakako izbjegavati
• Vrste prezentacija putem telefona
• 4MAT prezentacijska tehnika, prepoznavanje sugovornika na osnovi ove tehnike
• Interaktivne vježbe na osnovi 4MAT prezentiranja
• 5 koraka u 4MAT prezentaciji (vježbe prema koracima)
• Načini zaključivanja prodajnih razgovora putem telefona (vježbe)
• Utvrđivanje dogovora, parafraziranje
• Postkupovna disonancija

• Zadana prezentacija (razgovornik)
• Na osnovi naučenih alata polaznici zajedno s trenerom izrađuju zadanu prezentaciju koja će im biti nit vodilja u telefonskoj komunikaciji
• Predviđanje najčešćih pitanja, prigovora, izgovora i kako ih rješavati (vježbe)
• Intenzivne vježbe zajednički kreirane telefonske prezentacije
• Davanje feedbacka

Metodologija rada:
• Diskusija
• Rad na primjerima
• Rad u grupama
• Simulacije situacija
• Snimanje kamerom i analize snimki
• Vrlo interaktivan pristup