MANAGER vs LEADER

 • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Koja je razlika između managera i leadera? Kako postati leader?

Sadržaj modula:

 • Razlike između leadera i managera
 • Polaznici utvrđuju da li su leaderi ili manageri

 Tko je leader

 • Osobine i odlike leadera
 • Što je leadership
 • Kako leader usmjerava svoje ljude
 • Motivacija leadera
 • Vještine leadera
 • Lideri kreiraju vizije i komuniciraju ih svom timu
 • Vježbe na konkretnim primjerima iz prakse

Tko je manager

 • Koje su osnovne zadaće managera
 • Vještine uspješnog managera
 • Komunikacija menadžera prema zaposlenicima
 • Izazovi managera i kako se nositi s njima
 • Kako menadžer motivira, delegira i nadgleda
 • Postavljanje ciljeva
 • Vježbe na konkretnim primjerima iz prakse

Što će polaznici naučiti na radionici:

 • Kako razlikovati leadera od managera
 • Kako biti leader, a kako biti manager
 • Kako razviti tehnike vođenja