LEADERSHIP PROGRAM

  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

LEADERSHIP PROGRAM su kontinuirane ‘in-house’ radionice koje organiziramo unutar tvrtke.
Kreiramo ih na osnovi utvrđenog stanja, odnosno potreba za unapređenjem određenih znanja i alata u vođenju ljudi.
Prema našem iskustvu, jedino provođenjem kontinuiranih radionica, može se postići željeni cilj.

Ciljeve koje postižemo Leadership programima za tvrtke mogu biti:

• Kvalitetna komunikacija
• Kako se postaviti u raznim situacijama u vođenju
• Kako procjeniti kolege i kvalitetno komunicirati s njima
• Samoprezentacija i nastup pred publikom
• Prezentacija projekata
• Planiranje i organizacija vremena
• Vođenje sastanaka
• Samomotivacija
• Kako motivirati zaposlenike
• Efikasno vođenje sastanaka
• Efikasno delegiranje
• Građenje timskog rada
I druga područja.
Za konkretne upite, obratite nam se na mail adrese.