Vječno pitanje: kako izmjeriti edukaciju?

  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
Trenutno pregledavate Vječno pitanje: kako izmjeriti edukaciju?

Često nailazimo na ovo pitanje od strane naših klijenata. Edukacija je usluga koju je teško izvagati, primiti u ruke, uživati u njezinim bojama ili osjetiti njezin miris.

Mi koji se bavimo ovim poslom razumijemo da se promjene koje čini kvalitetna edukacija, mogu osjetiti kada uđete u firmu. Pravi rezultati su uistinu vidljivi kroz atmosferu, zadovoljstvo koje se osjeća na sastancima, radnoj pozitivnoj atmosferi u uredima, novim idejama koje se rađaju, što rezultira kvalitetnim odnosima prema krajnjem korisniku, a time i većim prihodima. Bez obzira na to, neki i dalje traže mjerljivost uspjeha kroz konkretne brojke.

Na osnovi iskustva u edukacijama preko 20 godina, kao i na našu referentnu listu koja čini preko 150 zadovoljnih klijenata – provodimo i to, i mjerljivost edukacija.

Na kojinačin?! Tako da nam klijent postavi realni broj koji želi da postignemo s timom ili individualno. To može biti broj poslanih ili prikupljenih ponuda, obavljenih sastanaka, telefonskih poziva, dogovorenih sastanaka, poslanih mailova, delegiranih ili obavljenih zadataka i sl. Važno nam je da klijent zna što točno želi, mi posložimo projekt i – svi zajedno idemo prema njemu!

Temeljna postavka je da organizacije znaju u kojem smjeru žele razvijati svoju organizaciju i  zaposlenike, nakon toga sve je lako i jednostavno. Postavljeni cilj i plan akcije, i to je to!

“Akcijajetemeljniključsvakoguspjeha.”
– Tony Robbins

Tanja Kranjc Svetlić

Direktorica i vlasnica tvrtke Integra znanja, konzultantica & coach. Bavim se edukacijama preko 20 godina i smatram da je cjeloživotno učenje najbolji način da prvenstveno postignemo zadovoljstvo svojim osobnim životom. Zadovoljstvo osobnim životom i te kako se reflektira na poslovnu učinkovitost i uspješne poslovne rezultate te dugoročno zadovoljstvo i povjerenje klijenata. Više o meni pročitajte ovdje.