TRENING OSOBNE UČINKOVITOSTI

ZANIMA ME

Kratak sadržaj radionice:

Pođimo od sebe

• Diskusija: Što ljude u mojoj okolini čini učinkovitima? Koje vlastite navike smatram uspješnima? Koje bi željeli usvojiti?
• Kvaliteta našeg života ovisi o kvaliteti našeg razmišljanja

• Koliko je sati u mome životu? Što sam postigao, a što propustio? Koliko uistinu u životu koristim svoje vrijeme i potencijal?
• Moje vrijednosti: dosljednost i odgovornost prvo prema sebi, a onda i prema drugima
• Spoznajmo vrijednost pojma vremena – dio osobnog integriteta

Alati uspješnije komunikacije

• Elementi efikasne komunikacije
• Afirmativni govor koji umanjuje mogućnost konfliktivnih situacija i nerazumijevanja
• Tipovi sugovornika i kako se prilagoditi svakome od njih
• Kako razgovarati s različitim tipovima sugovornika (intenzivne vježbe)
• Elementi asertivne komunikacije
• Što olakšava, a što otežava komunikaciju

Kako bolje organizirati svoje vrijeme

• Zašto odgađamo i kako se riješiti te navike
• Koji su A-B-C prioriteti i u koje doba dana ih planirati
• Najčešći kradljivci vremena i kako ih se ‘riješiti’
• Kako reći NE

Proaktivnost
• Što znači biti proaktivan član tima
• Vještine pomoću kojih se jačaju i njeguju vrline proaktivnosti
• Reaktivni ljudi i kako s njima 

 

Metodologija rada:

  • Diskusija
  • Rad na primjerima
  • Rad u grupama
  • Simulacije situacija
  • Snimanje kamerom i analize snimki
  • Vrlo interaktivan pristup

Lokacija održavanja:

Integra znanja d.o.o., Jaruščica 9D/8, Zagreb
Angora office centar, multimedijska dvorana

Trajanje:

09.00 do 16.30 h

 

Broj polaznika je ograničen:

do 15

 

Kotizacija:

1.500,00 kn + PDV

Za 2 i više osoba odobravamo 10% popusta.

;

Cijena uključuje:

  • Skripta i materijali za kvalitetno provođenje radionice
  • Coffee break (2)
  • Ručak u obližnjem restoranu
  • Uvjerenje

Gordana Bauer, MPC Master Trainer

Trenerica ima dugogodišnje iskustvo u provođenju treninga (više od 20 godina) i uspješno odrađenih nekoliko tisuća treninga. Radila je sa brojnim velikim organizacijama. Provodi širok dijapazon soft skills tema od pregovaračkih vještina, komunikacijskih vještina, uspješne motivacije, upravljanje stresom i konfliktima, leadership programa, poslovne etike i poslovnog bontona, prodajnih vještina i sl. Kroz vrlo zanimljiv i interaktivan pristup, uz mnogo konkretnih primjera, polaznici prolaze različite poslovne primjere kojima osvještavaju niz različitih situacija.

POGLEDAJTE I OSTALE OTVORENE SEMINARE

STRATEGIJA OPTIMIZMA I INTUICIJA KAO ŽIVOTNI KOMPAS

Kratak sadržaj radionice: • optimizam i pesimizam su naučena ponašanja• upoznavanje s korisnim strategijama optimizma• moć pozitivne orijentacije (i zakon privlačenja): naučiti mijenjati fokus s onoga što ne želim, na ono što želim• promjena fokusa sa demotivirajućeg...

PRODAJNE VJEŠTINE

Kratak sadržaj radionice: • Verbalna i neverbalna komunikacija, aktivno slušanje, empatija • Alati za prvi dojam • Pozdrav dobrodošlice, kontakt očima i osmjeh • Komunikacijski alati • Rapor u komunikaciji • Psihologija i profili kupaca • Vještine usklađivnja s...

HR za neHR-ove

Ukoliko radite na poziciji koja je vezana uz kadrovske poslove, razvoj zaposlenika i organizacije ili na poziciji koja je vezana uz vođenje i motivaciju zaposlenika, ova radionica je namijenjena Vama. Na vrlo konkretan način upoznat ćete se sa svim pojmovima vezanim...

TIMSKI RAD I NJEGOVA EFIKASNOST

Kratak sadržaj radionice: • Što je tim? 1 + 1 = 3• Karakteristike uspješnog tima učeće i razvojne organizacije• Collaboration vs. Competition• Model timskog rada - poštivanje različitosti• Osnovna načela timskog rada• Što znači tim, a što grupa ljudi• Kompetencije...

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Kratak sadržaj radionice: • Faktori koje zadovoljavaju uspješni projekti• Na koji način dobro postaviti cilj projekta (SMART)• Definiranje• Faza planiranja• Faza implementiranja• Faza evaluacije • Voditelj projekta i njegovi zadaci• Tko se sve nalazi u projektnom...
Pratite nas:
Facebook
Facebook
LinkedIn
Share This