Kako prepoznati transformacijskog leadera?

  • Vrijeme čitanja:4 min. čitanja
Trenutno pregledavate Kako prepoznati transformacijskog leadera?

Potiče angažiranost i promjene

Transformacijsko vodstvo, razvijeno od sredine 20. stoljeća na temelju radova Bernarda M. Bassa i Jamesa MacGregora Burnsa, ima značajan utjecaj na inovaciju i kreativnost unutar organizacija. Ovaj stil vodstva stavlja naglasak na intelektualnu i inspirativnu motivaciju, potičući članove tima da preispitaju ‘status quo’ i traže nove, inovativne načine za rješavanje problema.

Ovaj aspekt vodstva može rezultirati stvaranjem inovativnih aktivnosti, naprednih projekata i kreiranje rješenja koja poboljšavaju učinkovitost i produktivnost organizacije. Transformacijski leader stvara okruženje u kojem su inovacija i kreativnost u središtu poslovanja.

Ključna je i konstantna edukacija iz leadership područja. Leadership program u kompaniji provodi se kontinuirano i sastoji se od modula potrebnih vještina koje svaki leader ili manager treba razvijati. Na leadership programima polaznici osvještavaju da ljude treba voditi svojim primjerom, postupcima i ponašanjem, umjesto da se oslanjaju isključivo na svoj položajni autoritet. Posljedica takvog stila vođenja je rast povjerenja među članovima tima, lojalnosti i istinska motivacija.

Lojalnost i smanjenje fluktuacije zaposlenika

Postavljanjem visokih ciljeva uz pružanje podrške kroz individualni pristup, transformacijski leaderi pokazuju stvaran interes za razvoj svakog člana tima kao čovjeka. To vodi do intenzivnijeg osjećaja pripadnosti i poštovanja unutar tima. Poseban naglasak potrebno je dati na učinkovitu komunikaciju i aktivno slušanje.

Smanjena fluktuacija zaposlenika je direktna posljedica navedenih aktivnosti. Motivirani zaposlenici koji osjećaju da su cijenjeni neće tako lako tražiti prilike izvan svoje trenutne organizacije. Ovo je posebno važno u današnjem vremenu kada je kvalitetnog zaposlenika vrlo teško pronaći i zadržati.

Rizik od ‘burnout’-a

Zdravlje svakog leadera ključni su za održavanje dugoročne produktivnosti organizacije. Visoki zahtjevi postavljeni pred vođe – konstantno inspiriranje tima, donošenje strateških odluka i odgovornost za promjene – mogu lako dovesti do iscrpljenosti i zasićenja.

Leaderi trebaju prepoznati svoje granice i provoditi delegiranje kako bi razvijali znanja i vještine zaposlenika i istovremeno se razvijali na strateškoj razini. Uz to, implementiranje programa snage mentalnog zdravlja može pomoći u smanjivanju rizika od ‘burnouta’ među leaderima kao i članovima tima.

Potencijalni sukobi unutar tima

Transformacijski stil vodstva može stvoriti visoka očekivanja koja neizbježno dovode do sukoba unutar tima ili čak cijele organizacije. Promjene koje donosi transformacijski leader često zahtijevaju odstupanje od dugogodišnjih praksi i tradicija, što može izazvati otpore.

Strategija za upravljanje ovim izazovima uključuje otvorenu komunikaciju, transparentnost u procesu odlučivanja te stalnu podršku svih članova organizacije tijekom faza promjene. Izgradnja povjerenja kroz etičko ponašanje ključna je komponenta uspješnog upravljanja potencijalnim sukobima.

Transformacija – najbolji način za budućnost firme

Transformacijsko vodstvo nudi brojne prednosti poput povećane motivacije, angažmana te razvoja inovacija unutar organizacija. No, ono također nosi rizike poput sagorijevanja vođa te potencijalnih sukoba uslijed velikih promjena.

Primjenjujući poslovne vještine (komunikacijske) i učinkovite strategije koje uključuju jasno definiranje ciljeva, poticanje suradnje unutar tima te pružanje kontinuirane podrške, moguće je maksimizirati pozitivne učinke ovog stila vodstva dok se minimiziraju njegove negativne strane.

U konačnici, cilj svakog transformacijskog leadera trebao bi biti stvaranje okruženja gdje su ljudi inspirirani raditi zajedno prema zajedničkoj viziji boljeg i uspješnije organizacije. Ne zaboravimo, uvijek je glavni alat – komunikacijske vještine!

Tanja Kranjc Svetlić

Direktorica i vlasnica tvrtke Integra znanja, konzultantica & coach. Bavim se edukacijama preko 20 godina i smatram da je cjeloživotno učenje najbolji način da prvenstveno postignemo zadovoljstvo svojim osobnim životom. Zadovoljstvo osobnim životom i te kako se reflektira na poslovnu učinkovitost i uspješne poslovne rezultate te dugoročno zadovoljstvo i povjerenje klijenata. Više o meni pročitajte ovdje.