VJEŠTINE USPJEŠNOG WIN-WIN PREGOVARANJA

  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Kako pregovarati na način da obje strane budu zadovoljne?

Sadržaj modula:

• Koja je razlika između prodaje i pregovaranja?
• Koje alternative su u igri?
• Što bi trebali znati prije pregovaranja?
• Kako se pripremiti za pregovaranje?
• Reagiranje na ponašanje drugih za pregovaračkim stolom – emotivna inteligencija u pregovaranju
• Koja je razlika između pregovaračke pozicije i interesa
• Kada započeti pregovaranje i o čemu raspravljati?
• Na koji način dobiti potrebne informacije
• Kako se okoristiti neverbalnom komunikacijom?
• Načini na koje možemo bolje i aktivnije slušati za pregovaračkim stolom?
• Kako što učinkovitije prezentirati vlastite ideje?
• Kada naglasiti koju od dodanih vrijednosti?
• Kako trgovati i kada napraviti ustupak?
• Pregovaranje u timu
• Kako zaključiti pregovore?

• Pregovarati sa samopouzdanjem
• Razumjeti i znati prepoznati s kojim tipom pregovarača pregovaraju
• Svjesno koristiti neverbalnu komunikaciju
• Na kreativan i domišljat način postići situaciju u kojoj obje strane dobivaju

Metodologija rada:
• Diskusija
• Rad na primjerima
• Rad u grupama
• Simulacije situacija
• Snimanje kamerom i analize snimki
• Vrlo interaktivan pristup