ON-LINE: SUKOB INTERESA

ON-LINE EDUKACIJA: SUKOB INTERESA Trajanje: 1,5 h (90 min) Datum: 25.05.2021. od 14.00 do 15.30h Sukob interesa se ne pojavljuje samo u javnom sektoru, već i u privatnom sektoru predstavlja problematiku s kojom se bave osobe imenovane na funkciji praćenja usklađenosti...

ON-LINE: SPRJEČAVANJE PRIJEVARE I KORUPCIJE

ON-LINE EDUKACIJA: SPRJEČAVANJE PRIJEVARE I KORUPCIJE Trajanje: 1,5 h (90 min) Datum: 08.06.2021. od 14.00 do 15.30h U svakodnevnom poslovanju susrećete se sa situacijama u kojima prepoznajete potencijalno prijevarna postupanja i korupciju, ali još niste adekvatno...