View Calendar
2019-06-05 09:00 - 16:30 Europe/Zagreb

Pregovaračke vještine

Broj polaznika je ograničen: do 12

Kratak program modula:

Pregovaranje i proces pregovaranja

 • Značenje pregovora i utjecaj stava
 • Specifičnosti procesa pregovaranja
 • Uloge u pregovaračkom procesu
 • Tehnike pregovaračkog procesa

Osobine uspješnih pregovarača

 • Moć aktivnog slušanja i postavljanja pitanja
 • Tipovi pregovarača
 • Pregovarački stilovi

Priprema

 • Kako se kvalitetno pripremiti
 • Raspored za pregovarački ciklus
 • Sadržaj i taktike pregovaranja

Proces teškog pregovaračkog procesa i tehnike:

 • Načela pregovaračkih vještina
 • Konflikti, davanje ustupaka i teške situacije u pregovorima
 • Zatvaranje pregovora

Simulacija

 • Vježbe simulacije pregovaranja u različitim situacijama

 

Kotizacija: 1.500,00 kn + PDV

Cijena uključuje:

 • Skripta i materijali za kvalitetno provođenje radionice
 • Coffe break (2)
 • Ručak u obližnjem restoranu
 • Uvjerenje

Trenerica: Gordana Kadoić

Gordana iza sebe ima 20 godina iskustva u prodaji te odlične rezultate na managerskim pozicijama u domaćim i multinacionalnim tvrtkama, preko 100 održanih treninga, edukacija i seminara u zemlji i inozemstvu. Članica je Međunarodne udruge za mentoring i coaching, nositeljica prve diplome Škole trenera Elevate, savjetnica za razvoj poslovnih vještina, prodajna trenerica i mentorica, te govornica na mnogim konferencijama.

 

PRIJAVI SE