2020-05-28 11:00 - 14:00 Europe/Zagreb
Integra znanja d.o.o.
Phone: +385 1 63 82 640
Integra znanja d.o.o., Angora office centar, multimedijska dvorana
Phone:+385 1 63 82 640
Address: Jaruščica 9D, 10000, Zagreb, Hrvatska

1. modul: Kako upravljati rizicima u kriznoj situaciji

Trajanje: 180 minuta po modulu

Datum: 28.05.2020. od 11-14.00h

Sadržaj modula:

Kako se pripremiti za krizne situacije, incidente i poremećaje u poslovanju?

 1. Što je upravljanje rizikom i zašto je važno upravljanje rizikom?
 • Infrastruktura, alati
 • Kultura rizika, vještine, kompetencije
 • Izvještavanje o riziku i komunikacija

2. Što je upravljanje rizikom i zašto je važno upravljanje rizikom?

 • Ciljevi i načela za upravljanje rizikom
 • Vrste i tipovi rizika za poslovnu organizaciju
 • Veza između politike i strateških i korporacijskih planova
 • Mjera koja se smatra prihvatljivim rizikom
 • Tko je odgovoran za upravljanje rizikom
 • Dostupna podrška i stručnost onih koji su odgovorni za upravljanje rizikom
 • Nivo potrebne dokumentacije
 • Zahtjevi za praćenje i ocjenu performanse Organizacije u odnosu na politiku upravljanja rizikom

3. Kako upravljanje rizikom primijeniti u praksi?

 • Kultura i svijest rizika
 • Nivoi obrane i upravljanja rizikom
 • Kvantitativna analiza
 • Kontinuirana procjena

Cijena za jedan modul (2 x 90 min): 580,00 kn + PDV

Cijena po jednom modulu ukoliko pohađate oba modula: 880,00 kn + PDV

Igor Vujičić dipl. oec. s gotovo 15 godina iskustva u području revizije, interne revizije i revizije informacijskih sustava. Ima svoju privatnu firmu, a profesionalni razvoj započeo je u vodećoj međunarodnoj konzultantskoj firmi Deloitte, gdje je startao kao asistent u financijskoj reviziji, te nastavio kao konzultant i voditelj projekata u revizijama informacijskih sustava, upravljanja rizicima, optimizacijama poslovnih procesa i financijama sukladno međunarodnim standardima i okvirima. Nakon 6 godina rada u Deloitte-u, karijeru nastavlja kao interni revizor u financijskom sektoru, pa zatim u javnom sektoru, gdje je uspostavio funkciju interne revizije u Društvu. Nakon izgradnje funkcije interne revizije, prelazi u telekom sektor gdje radi kao ekspert interne revizije na revizijskim angažmanima pregleda poslovnih procesa, informacijskih sustava i SOX regulative. Nakon toga prelazi u privatnu firmu za pružanje facility management usluga na poziciju direktora Odjela interne revizije i kontrole. Neki od relevantnih klijenata: Kreditna banka d.d., Partner banka, Podravska banka, HEP d.d., INA d.d., VIPnet, APIS IT, HPB d.d., Wustenrot stambena štedionica, Pfizer, Proplin, Adria Grupa i sl.

PRIJAVI SE

Related upcoming events

 • 2021-10-23 18:47 - 2021-10-23 18:47 Europe/Zagreb

  ON-LINE EDUKACIJA: FOKUS NA PRIORITETE/ UPRAVLJANJE VREMENOM

  Trajanje: 2 sata (120 min)

  Datum: utorak 08.12. od 13.00 do 15.15h

  Sadržaj modula:

  • Uvodne aktivnosti, icebreaker
  • Mini lecture: vremenska matrica
  • Breakout rooms: notice board - prioriteti 4Q
  • Harvesting: najvažnija učenja iz vježbe
  • Mini lecture: SMART ciljevi
  • Individualna vježba: postavljanje SMART cilja
  • Individualna vježba: dobro oblikovani ishod
  • Obrazac dobro oblikovanih ishoda + kako biti više u 2. kvartalu
  • Delegiranje - iskustva, kako delegirati?
  • Diskusija i zaključak

  Cijena za jedan modul po osobi: 500,00 kn + PDV

  Predavač & trener: Renata Fijan

  Certificirani NLP trener i coach po DVNLP, diplomirala njemački i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon višegodišnjeg iskustva u nastavi jezika s djecom i odraslima te u turizmu specijalizirala sam se za razvoj ljudskih potencijala. Po interesu i vokaciji humanist, deset godina bavila se ljudskim potencijalima radeći u velikim internacionalnim poduzećima. Zahvaljujući bogatom iskustvu pruža usluge savjetovanja u upravljanju ljudskim potencijalima, izrade programa za razvoj zaposlenika te grupnog i individualnog coachinga. Kao interni trener te kao vanjski suradnik edukacijskih ustanova održavala brojne edukacije s područja upravljanja ljudskim potencijalima, komunikacije i osobnog razvoja, a danas su njezini treninzi kreativan spoj dugogodišnjeg praktičnog iskustva, stalnog ulaganja u znanje i kontinuiranog istraživanja novih mogućnosti.

 • 2021-10-23 18:47 - 2021-10-23 18:47 Europe/Zagreb
 • 2021-10-23 18:47 - 2021-10-23 18:47 Europe/Zagreb
 • 2021-10-23 18:47 - 2021-10-23 18:47 Europe/Zagreb
 • 2021-10-23 18:47 - 2021-10-23 18:47 Europe/Zagreb
 • 2021-10-23 18:47 - 2021-10-23 18:47 Europe/Zagreb