2020-07-08 10:00 - 11:30 Europe/Zagreb
Integra znanja d.o.o.
Phone: +385 1 63 82 640
Integra znanja d.o.o., Angora office centar, multimedijska dvorana
Phone:+385 1 63 82 640
Address: Jaruščica 9D, 10000, Zagreb, Hrvatska

POKLON ON-LINE: Kako reagirati i upravljati rizicima i očuvati poslovanje u kriznim situacijama?

Trajanje: 90 minuta

Datum: 08.07.2020. od 10-11.30h

Sadržaj modula:

Kako se pripremiti za krizne situacije, incidente i poremećaje u poslovanju?

 1. Upravljanje kontinuitetom poslovanja
 • Infrastruktura, alati
 • Kultura rizika, vještine, kompetencije
 • Izvještavanje o riziku i komunikacija

2. Što je upravljanje rizikom i zašto je važno upravljanje rizikom?

 • Što je upravljanje kontinuitetom poslovanja; incidenti, poremećaji?
 • Poremećaji u poslovanju
 • Analiza utjecaja na poslovanje (BIA)
 • Rizici i prijetnje
 • Opseg
 • Financijski gubici
 • Imovina
 • Aktivnosti, međuovisnosti, ljudi i oprema
 • Prioriteti oporavka prema MTPD (Maximum Tolerable Period Of Disruption - Maksimalno dozvoljeno vrijeme prekida usluge)
 • Strategije i rješenja kontinuiteta poslovanja
 • Planovi i procedure kontinuiteta poslovanja i oporavka

2. Kontinuirana procjena i unaprjeđivanje sustava upravljanja rizicima

 • Metode
 • Koristi
 • Testiranje

Igor Vujičić dipl. oec. sa 17 godina iskustva u području revizije, interne revizije i revizije informacijskih sustava. Ima svoju privatnu firmu, a profesionalni razvoj započeo je u vodećoj međunarodnoj konzultantskoj firmi Deloitte, gdje je startao kao asistent u financijskoj reviziji, te nastavio kao konzultant i voditelj projekata u revizijama informacijskih sustava, upravljanja rizicima, optimizacijama poslovnih procesa i financijama sukladno međunarodnim standardima i okvirima. Nakon 6 godina rada u Deloitte-u, karijeru nastavlja kao interni revizor u financijskom sektoru, pa zatim u javnom sektoru, gdje je uspostavio funkciju interne revizije u Društvu. Nakon izgradnje funkcije interne revizije, prelazi u telekom sektor gdje radi kao ekspert interne revizije na revizijskim angažmanima pregleda poslovnih procesa, informacijskih sustava i SOX regulative. Nakon toga prelazi u privatnu firmu za pružanje facility management usluga na poziciju direktora Odjela interne revizije i kontrole. Neki od relevantnih klijenata: Kreditna banka d.d., Partner banka, Podravska banka, HEP d.d., INA d.d., VIPnet, APIS IT, HPB d.d., Wustenrot stambena štedionica, Pfizer, Proplin, Adria Grupa i sl.

PRIJAVI SE