Kako trenirati svoju memoriju

Prenosim jednu moju situaciju koja me ovih dana potaknula na razmišljanje. Uvijek se trudim napraviti zapisnike sa sastanaka i telefonskih razgovora gdje upisujem datum provedene komunikacije i izazovne situacije klijenta koje je podijelio samom. Ovaj puta to nisam...